Na sever přes Amell

Před pár měsíci došlo k šarvátce u pohraniční Nilfgaardské pevnůstky na levém břehu Jarugy. Na malou posádku zaútočila přesila nájezdníků ze Skellige. Při obraně předpolí bylo zraněno mnoho vojáků, včetně kapitána Moritze Cornella a tvrz byla obležena. Velení posádky převzal seržant Milan Keller a ordonanc Nicolas aep Haevel. Rozhodli se držet pevnost do posledního, zatímco kapitán spolu s pár dalšími se měl dostat na jih k posilám a informovat je o zoufalé situaci. Švadrona kavalerie dorazila jen pár hodin po tom, co byla tvrz dobyta a spálena do základů. Našli jen hromadu těl a znesvěcený prapor kompanie. Moritz Cornell byl odvelen do Nazairu aby tam stanul před tribunálem a podal vysvětlení. Soud nakonec uznal, že prohru způsobily objektivní důvody, nikoli chyba velení. Nyní, uprostřed zimy, se kapitán se znovu zformovanou jednotkou přesouvá opět na sever přes Amell. Má velet jarní trestné výpravě a odčinit tak svůj neúspěch.Spolu s jeho jednotkou brigády Nazair, se přesouvají i posily brigád Vrihedd a Nausicaa. K tomu i narychlo zverbované pomocné sbory. V horách ovšem kolonu zastihla sněhová bouře a lavina. V nastalém zmatku se kapitán spolu jen s několika vojáky oddělil od zbytku jednotek. Snaží se najít cestu vedlejším průsmykem a dorazit na shromaždiště. Hory jsou ovšem zrádné a nikdo neví, co tam může číhat.

Jedná se o zimní přesun vojenské jednotky v průběhu jednoho dne. Svoji zbroj, zbraně, osobní věci a příděl potravin si nese každý sám. Neočekávejte žádnou velkou larpovou linku. Jde především o výlet hezkou krajinou a zkoušku, jak funguje vaše výbava na přesunu. Účast je povolena všem nad 15 let, ovšem budou vysoké nároky na výbavu. Žádné moderní boty, zavazadla či oblečení. Bude tolerováno pouze moderní spodní prádlo a vlněné ponožky. Každý musí mít minimálně dřevcovou zbraň nebo jednoručku a pavézu, prošívanici a helmu. Jedná se o čistě Nilfgaardskou jednotku.