Nilfgaardská tvrz

Jarní larpové táboření v LF stylu

Příběh:

Cesta přes horské průsmyky v zimě nebyla snadná. Vojenské kolony potkaly různé nástrahy. I přes ně se však posilám zdařilo přejít přes Amell a dostat se do Cintry. Nyní se každá jednotka musí přemístit na své shromaždiště. Kapitán Moritz dorazil do malé tvrze v severní Cintře, kterou dostal do správy. Pevnůstka se nachází na křižovatce několika významných cest. Potkávají se zde oddíly z mnoha různých brigád a občas se zdrží i na noc. To přináší své problémy. Vojáci, kteří se zde potkávají, jsou zverbováni z mnoha různých koutů říše a občas dochází ke střetu názorů. A není nic neobvyklého, že se diskuze mezi vojáky rychle vyostří. Navíc řeka Jaruga a na druhém břehu ležící Temerie není zas tak daleko. Temeřané, povzbuzeni podzimním nájezdem válečníků ze Skellige, vysílají občas přes řeku malé speciální jednotky, aby šířily zmatek či přepadávaly osamocené vojáky. Podaří se velitelům za této situace udržet pořádek a zajistit bezpečí?

Co čekat:

Jedná se o LARPovou simulaci vojenského tábora. Očekávejte tedy přísný režim, nástupy, hlídky, příděly potravin a zásobování, protože voják se o sebe musí umět postarat. Účast je povolena všem nad 15 let (do 18 let je třeba přivézt podepsaný formulář). Budou kladeny vyšší nároky na výbavu. Larpová část se bude odehrávat v od pátečního večera do noci a  a v sobotu od rána přibližně do dvou odpoledne. Poté budou následovat další aktivity. Můžete změřit síly v aréně, naučit se základy s dlouhým mečem, krátkou přednášku o “Living fantasy” a malý večírek. Hlásit se můžete za tři různé jednotky armád říše: Nazair, Vrihedd, a Cintránské brance.

Nazair:

Pěší obrněná brigáda. Vznikla krátce po obsazení tohoto knížectví a jeho přičlenění k Císařství. Po dlouhou dobu byl Nazair jednou z nejsevernějších provincií a tvořil tak hranici říše se sousední Cintrou, oddělenou pohořím Amell. V první válce se tak Nazair logicky zapojil právě do bojů o Cintru, zejména při dobývání měst a pevností. Ve druhé válce je nestihla žádná porážka, jelikož u Brenny bojovaly pouze jízdní brigády. Neporažený Nazair se tak ke konci války stáhl za Jarugu a vytvořil stabilní obranu hranice. V období příměří se občas zapojí do nějaké šarvátky o pohraniční pevnůstky, ovšem nepouští se do větších akcí. Svou energii naopak investuje do příprav na možnost, že se brigáda opět v plné síle vydá na sever.

Znakem je zlaté slunce s plným středem na černém poli, jenž zdobí modrá růže. Preferovanou poboční zbraní je palcát, nebo krátký tesák se širokou čepelí. S oblibou používají jak dřevcové zbraně tak pavézy.

Jednotka má na starosti provoz pevnosti a snaží se vše udržet v chodu. Posádce velí kapitán Moritz Cornell. Nazair je součástí říše už dlouhou dobu a je zcela věrný císaři. Jsou v zásadě neutrální a snaží se s ostatními udržovat stav vzájemného respektu. Vojáci bývají velmi dobře vybaveni, najdou se ovšem i prostší členové jednotky. 

Vrihedd:

Ve starší mluvě znamená “svoboda”. Je tvořena převážně z elfů, většinou bývalých partizánů z jednotek Scoi´atel. V rámci armády říše dostali Elfové možnost sestavit samostatnou brigádu i se svým důstojnickým sborem. Během války se jednotky mnohokrát vyznamenaly.

 Základní oblečení a výstroj mívají většinou stejnou, jako ostatní severní brigády, ovšem s oblibou k tomu nosí různé šerpy a šátky. Jakožto elfí jednotky mají i některé specifické prvky výbavy, a také si ponechali různé doplňky z doby, kdy ještě byli u komand. Také mívají tendence svůj oděv i fasovanou výstroj zdobit drobnými výšivkami, například rostlinnými motivy. Velitelé jim tento výstřelek většinou tolerují. Jednotky tvoří převážně lehkooděnci. Ze zbraní používají především luky, šavle, menší kulaté štíty a kopí. Znakem brigády Vrihedd jsou tři stříbrné (bílé) blesky na černém poli.

Elfové jsou starší vznešená rasa a podle toho se chovají k lidem. Nilfgaarďany mají rádi jen proto, že jim pomáhají v jejich cílech, a pojí je podobný jazyk.

Cintra:

Formující se brigáda. Po dobytí Cintry se Nilfgaard soustředil na upevnění moci a následnou válku na severu. Cintra získala status protektorátu. Nilfgaard se nyní snaží naverbovat obyvatele cintry do armády říše. Jedná se tedy o místní lidi, většinou však bez vojenského pozadí – sedláky, nádeníky, lesníky, ale našlo by se i pár bývalých vojáků Cintry. Vůči Nilfgaardu jsou tedy poměrně vstřícní, a jsou rádi že mají co jíst a dobrý žold. Zvlášť když válka teď skončila a další je v nedohlednu. Zato nemusí moc elfy a Vrihedd – stejně jako jinde, tak i v Cintře se komanda elfů dopouštěla krutostí na civilním obyvatelstvu.

Jelikož ještě nebyla brigáda Cintry v rámci říské armády oficiálně zformována, nemá ani vlastní znak, používá proto znak velkého slunce které je společné celé říši. Výzbroj mají různorodou, dosud nesjednocenou, ale počítá se s přestavbou na pěší brigádu druhého sledu. O její specializaci bude rozhodnuto až po bojových zkušenostech. Zatím jde převážně o lehkooděnce s různými typy dřevcových zbraní, ale najdou se i skvěle vybavení veteráni.

Pravidla obecná a bojová:

 • Čtěte pravidla, velká část je dost specifická pro tuto akci.
 • Akce se můžete zúčastnit od 15 let věku a pouze po předchozím přihlášení pomocí dotazníku. Bez vyjímek.
 • Každý hráč je povinen mít kostým po celou dobu bitvy.
 • Kostým je povinný pro všechny hráče. Vyvarujte se moderních částí oblečení a takovým kostýmům, které neodpovídají zasazení bitvy. Nevozte si ošklivé a nefunkční náhražkové zbroje. Hráče v nedostatečném či rušivém kostýmu můžeme nevpustit do hry.
 • Během hry odložte moderní předměty do stanů, snažte se zachovat co nejvíce atmosféru.
 • Pokud si nejste jistí vhodností svého kostýmu a výbavy, kontaktujte nás na Facebooku nebo e-mailem a zeptejte se.
 • Helma je povinná pro všechny bojující. Tedy, kdo nemá helmu, nesmí mít u sebe zbraň. Pokud chcete jet za nebojovou postavu, helmu mít nemusíte. Počítejte ovšem s tím, že tábor je zaměřen vojensky.
 • Bojovat lze pouze s měkčenými a bezpečnými zbraněmi. Posouzení těchto vlastností je na organizátorech. Ti se kromě bezpečnosti zaměří i na vzhled zbraní, proto si nevozte obří uchošťoury, dragonslayery a kulaté meče. Povoleny jsou všechny typy a druhy chladných zbraní. (Takže arkebuzy , muškety a děla nechte doma)
 • Bojový systém je šatrh – hraní reálného zranění. Posuzuje účinnost zbroje. Ta ale funguje pouze tam, kde se skutečně nachází! Na hraní zranění bude kladen velký důraz.
 • Na této akci žádné zranění nebude úplně „smrtelné“. I z rány do hlavy se můžete vyléčit.
 • Léčení bude probíhat pouze přes CP postavu felčara. Žádně “oživování” na místě nebude. Pokud jste raněni, musíte se v rámci možností snažit dostat k felčarovi. Jestliže situace neumožňuje roleplay (například jste v noci sami v lese), chvíli počkejte a pak prostě odejděte. Jakmile ovšem narazíte na někoho z posádky, opět začněte hrát.
 • Zranění se snažte hrát přesvědčivě, jestliže máte raněnou ruku, klidně můžete chodit, ale už nemůžete bojovat a v ruce nic držet. Se zraněnou nohou pomalu odkulhejte, po ráně do hlavy se sotva plazíte. Prostě si vyhrajte. Samozřejmě vám může někdo s přepravou pomoci (podepřít, odnést), nebo si můžete pomoc přivolat a felčar přijde za vámi (pokud bude na doslech).
 • Na rozkrok a obličej se neútočí (a ani nenaznačuje úder). Jinak je zásahovou plochou celé tělo.
 • Je povolen fyzický kontakt, v rozumný mezích. Myslete s kým zrovna bojujete i na terén kolem.
 • Je zakázáno jakkoli útočit hranou štítu.
 • Nehoňte kopí, nedělejte vlnitý plech.
 • Neničte cizí šípy a šipky a dávejte si pozor, abyste po munici nešlapali. Souboj můžete přesunout o kus dál.
 • Nestřílejte cizími šípy a šipkami bez souhlasu majitele.
 • Neničte rekvizity.
 • Neznalost pravidel neomlouvá. Jakýkoliv hráč, který je poruší, může být vyloučen ze hry.

Pravidla pevnosti

 •  Parkování ZDE nad pevností.
 •  V pevnosti používejte pouze hlavní bránu a výpadovou branku. Všechno ostatní je herně neprostupné.
 • Zadní schodiště je neherní a pro potřeby orgů, před akcí si přes něj můžete vynosit věci z auta.
 •  V pevnosti nekuřte a nezapalujte oheň kromě schválených ohnišť. S otevřeným plamenem nechoďte na věže.
 •  Nepřelézejte palisádu, a to žádným směrem.
 •  V kuchyni je nebojová zóna. Na ochozech bojujte s maximální opatrností.
 •  A obecně neničte stavby v pevnosti, ještě bychom ji rádi někdy použili.

Během akce je zakázáno požívaní alkoholických nápojů a omamných látek.

Spaní:

  Pokud chcete a můžete, přivezte si historický stan, pokud nemáte, bude k dispozici dostatek erárních stanů. Nebudeme vás nutit spát na historickém slamníku, na spaní klidně můžete mít spacák i karimatku, které ve stanu zakryjete dekou.

Další doporučená výbava:

   Miska, lžíce, čutora na vodu, pohárek či jiná nádobka na pití. Lucernička se svící či jiné podobné svítidlo výhodou.