Brigáda Nausicaa

Historie

Těžká jízdní brigáda. Vznikla již před první severní válkou. Za obou konfliktů proslula statečností a chladnokrevností i tváří v tvář smrti. Tím zcela dostála svému znaku, bíle lebce na černém poli. V bitvě u Brenny Byla poslední jednotkou na bojišti. Až do konce se držela v pevné formaci. Brigáda se nyní znovu formuje a nechce nic menšího, než navázat na svou předchozí slávu.

 

 

Výstroj

Jádro formace tvoří těžkoodění jezdci a rytíři. Také má i dostatek oddílů lehké jízdy, která zajišťuje průzkum a obchvaty křídel. K tomu mají i několik jednotek dragounů. Ti se přesouvají standardně na koních, ale bojují pěšmo. Dokáží tak řešit úkoly, se kterými si běžná jízda neporadí. Nejoblíbenější zbraní je jednoruční válečné kladivo, případně jednoruční meč s dlouhou čepelí. K tomu používají jezdecké pavézky. Ty jsou kratší než pěchotní pavézy a skvěle využitelné v boji na koni. Ovšem velmi účinné i při pěším střetu. Na těžkou brigádu jsou schopni dosti rychlého přesunu a zasadit tak překvapivý a smrtící úder. Bílé lebky na praporech vždy znamenají i vybělené lebky na bitevních polích.