Výstrojní nařízení

V podstránkách najdete kompletní seznamy výstroje, kterou může voják nafasovat od státu a mít ji sebou na tažení. Některé věci má stále u sebe a na přesunu si je nese sám, jiné nese nákladní kůň nebo jsou na vozech. Tato sekce by měla sloužit jako souhrnná inspirace, jak a podle čeho šít a nechat vyrábět jednotlivé části výstroje Nilfgaardských vojáků. Je třeba si uvědomit, že Nilfgaard je poměrně pokročilý, centralizovaný stát a jako takový má ucelenou armádu a nějaká nařízení a normy, dle kterých se jeho oddíly povětšinou řídí. Různé součásti bojového oděvu, jejich zimní a letní verze, se dají téměř libovolně kombinovat. Záleží na počasí a stupni ohrožení. Jsou zde popsány části “polní uniformy”. Civilním oděvem a celkově módou v Nilfgaardu se bude zabývat jiný text. Obecně očekáváme, že se tato výstroj bude na akcích objevovat ve dvou verzích. Jednoduchá, která se jen snaží připodobnit těmto výstrojkám. Zbroj je například malovaná, ale nesplňuje přesně dané tvary a typologii. Oděvy jsou barevně přizpůsobené, ovšem nedodržují zde přesně popsané střihy. A pokročilá, která se přesně drží této předlohy a je zde snaha o přesné vytvoření jednotného konceptu vojáků. Výstroj je zde dělena do třech kategorií.

Základní: věci osobní potřeby

Oděv: oblečení a jeho nezbytné součásti

Zbroj: ochranné prostředky

Dále se výstroj dělí na různé úrovně vybavenosti. U nich je rozepsáno co se od jaké úrovně očekává, že bude mít. U některých věcí (třeba helem) se uvádí, jaké typy k dané úrovni patří. Tento systém platí prakticky pro všechny severní brigády. Jediný Vrihedd, jakožto speciální jednotka, má specifické prvky a skladbu výstroje. Je tedy jakousi samostatnou kategorií. Ty jsou následující.

Odvedenec: Jen základně vybavený, v neutrálním civilu s výrazním doplňkem určujícím jeho příslušnost.

Lehkooděnec: Základním fasovaným oblečením a nějakou zbrojí vystrojený voják. Dle hry lze najít několik typů lehkooděnců.

Těžkooděnec:Ve hře přesně definovaný co se týče oděvu i zbroje. Vlastní většinu věcí ze všech kategorií.

Rytíř:Je k vidění hlavně na Gwintových kartách. Má prakticky veškerou výbavu ze všech kategorií.